Certifikat P-märke mm


Här har vi samlat lite olika dokument såsom Vårt P-märke. Nya och gamla Testprotokoll från RISE.

Ni kan även hitta lite olika hjälpmedel som ni kan använda. För att  öppna och titta på dokument mm tryck på resp. länk .

 

Våra Certifikat :

Certifikat M6 479701-01    Certifikat F7 479701-02

 

Tidigare testprotokoll :

Testprotokoll M6 3P03838B_2012  ,   PX14794B  ,  PX23030A F6

Testprotokoll F7 5P07627A, PX14794A  ,  PX23030B F7

 

Övriga dokument:

Broshyr : bostadsventilation

Beställningsblankett : Beställning

Beskrivning : Installationsanvisning